Digitalizujeme!

Schválená novela Zákona o účtovníctve prináša od 01.01.2022 možnosť elektronizácie účtovníctva. Už nebude potrebné uchovávať účtovné doklady len v papierovej, ale aj digitálnej podobe.

Elektronický účtovný záznam je účtovný záznam vyhotovený v elektronickom formáte, pričom elektronický formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu.

Požiadavky na účtovný záznam sú:

Tieto požiadavky na účtovný záznam je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty na jeho uchovávanie (10 rokov).

Zákon o účtovníctve umožňuje transformáciu účtovného záznamu z listinnej na elektronickú povahu a opačne, pričom platí:

Naša spoločnosť využíva podnikový informačný systém Účto+, ktorý slúži na zdieľanie účtovných dokladov medzi klientom a našou účtovnou kanceláriou.

Výhody systému pre klienta: