Účtovné služby

Účtovné služby

jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

trvalý pracovný pomer, dohody, ročné zúčtovanie dane

Administratívne služby

Administratívne služby

skenovanie, archivácia, digitálne spracovanie dát

Previous Next
Účtovné služby Účtovné služby
Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika
Administratívne služby Administratívne služby

Dôležité čísla 2021/2022

  2021 2022
Mzdové veličiny    
minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti - mesačná 623€ 646€
minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti - hodinová (40-hodinový úväzok) 3,58€ 3,713€
nezdaniteľná časť na daňovníka 4511,43€ 4579,26€
mesačný daňový bonus na dieťa do 6 rokov 46,44€ 47,14€
mesačný daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov   43,60€
mesačný daňový bonus na dieťa nad 15 rokov   23,57€
životné minimum od 01.07.2021 do 30.06.2022 (na jednu plnoletú osobu) 218,06€
Sadzby dane - fyzické osoby    
daň z príjmov daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000€ 15%
základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý je nižší alebo rovný ako 37 163,36€ 19%
zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý prekročil hranicu 37 163,36€ 25%
Sadzby dane - právnické osoby    
sadzba dane z príjmov pre tie právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790€ 15%
základná sadzba dane z príjmov právnickej osoby 21%
Odvodové povinnosti SZČO (01.07.2021 - 30.06.2022)    
hranica príjmov pre vznik alebo zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie  6798€
minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 187,78€
minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie 79,31€
Cestovné náhrady    
základná náhrada za 1km jazdy pri použití súkromného vozidla na služobnej ceste 0,193€
stravné pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 5,10€
stravné pri služobnej ceste v trvaní 12 až 18 hodín 7,60€
stravné pri služobnej ceste v trvaní nad 18 hodín 11,60€

Kalendár

Blížia sa termíny

08 September 2022