Účtovné služby

Účtovné služby

jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

trvalý pracovný pomer, dohody, ročné zúčtovanie dane

Administratívne služby

Administratívne služby

skenovanie, archivácia, digitálne spracovanie dát

Previous Next
Účtovné služby Účtovné služby
Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika
Administratívne služby Administratívne služby

Dôležité čísla 2020/2021

  2020 2021
Mzdové veličiny    
minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti - mesačná 580€ 623€
minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti - hodinová 3,333€ 3,580€
nezdaniteľná časť na daňovníka 4414,20€ 4511,43€
mesačný daňový bonus na dieťa do 6 rokov 45,44€ 46,44€
mesačný daňový bonus na dieťa nad 6 rokov 22,72€ 23,22€
životné minimum od 01.07.2020 do 30.06.2021 (na jednu plnoletú osobu) 214,83€
Sadzby dane - fyzické osoby    
daň z príjmov daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000€ 15%
základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý je nižší alebo rovný ako 37 163,36€ 19%
zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý prekročil hranicu 37 163,36€ 25%
Sadzby dane - právnické osoby    
sadzba dane z príjmov pre tie právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000€ 15%
sadzba dane z príjmov právnickej osoby 21%
Odvodové povinnosti SZČO (01.07.2020 - 30.06.2021)    
hranica príjmov pre vznik alebo zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie  6078€
minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 167,89€
minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie 70,91€
Cestovné náhrady    
základná náhrada za 1km jazdy pri použití súkromného vozidla na služobnej ceste 0,193€
stravné pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 5,10€
stravné pri služobnej ceste v trvaní 12 až 18 hodín 7,60€
stravné pri služobnej ceste v trvaní nad 18 hodín 11,60€