Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo slúži na zistenie základu dane daňovníka. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.

 

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

 

Aké knihy sa vedú v jednoduchom účtovníctve?

 

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje: