Užitočné linky

Overenie platnosti IČ DPH v EÚ

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=sk

 

Obchodný register SR

http://www.orsr.sk/

 

Živnostenský register SR

http://www.zrsr.sk/

 

Register účtovných závierok

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch