Daňová evidencia

Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť, akým spôsobom budú uplatňovať svoje daňové výdavky.

 1. paušálne výdavky - percentom z príjmov, tento spôsob však môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH
 2. uplatňovanie preukázateľných výdavkov
  • vedením účtovníctvo alebo
  • ich evidovať v daňovej evidencii

Kto môže viesť daňovú evidenciu

 • uplatňujú skutočne preukázateľné výdavky
 • dosahujú nasledovné príjmy:
  • príjmy z podnikania
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • príjmy z prenájmu
  • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Čo obsahuje daňová evidencia

 • príjmy v časovom slede
 • daňové výdavky v časovom slede
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku
 • evidencia zásob a pohľadávok
 • evidencia záväzkov

Kontakt

ABALANS, s. r. o.
Jungmannova 1171/16
851 01  Bratislava

IČO: 47459522
DIČ: 2024015378

Mobil: +421 911 279900
Email:  abalans@abalans.sk